Doel

Groene Monumentenwacht wil het verval van cultuurhistorisch groen voorkomen door eigenaren van dit groen te stimuleren tot het (doen) uitvoeren van het juiste periodieke onderhoud.

Periodiek onderhoud

Regelmatig en deskundig onderhoud is veruit de meest efficiƫnte en effectieve manier om het groen in goede staat te houden. Hiermee wordt verval voorkomen en op termijn kan op hoge restauratiekosten worden bespaard.

Dit betekent wel dat er continu aandacht nodig is voor de onderhoudstoestand.

Gegevens

  • Stichting Groene Monumentenwacht
  • Heinoseweg 6a
  • 7722 JP Dalfsen
038 460 32 37 info@groenemonumentenwacht.nl

Inspectierapporten

Gespecialiseerde groene monumentenwachters kunnen eigenaren helpen door het uitvoeren van periodieke inspecties.

De bevindingen worden overzichtelijk weergegeven in inspectierapporten, waarin per onderdeel wordt weergegeven wat de staat is en zo nodig wordt er een advies aan gekoppeld, b.v. de juiste snoei, al dan niet herinplant, wijze van bestrijden van aantasting door schimmels en insecten, bemesten, bestrijden van onkruid, behoud van stinzenplanten, onderhoud van schelpenpaden en waterpartijen etc.

Deze inspectierapporten kunnen worden ingezet:

  • voor het maken van verantwoorde keuzes in onderhoud (prioriteitstelling)
  • voor het bepalen van het tijdstip van onderhoud (planning)
  • voor het laten uitbrengen van offertes door uitvoerders, zoals hoveniersbedrijven, waardoor u gebruik kunt maken van de beste aanbieding
  • als leidraad voor vrijwilligerswerk
  • als nulmeting bij aanvragen van subsidie (b.v. groene BRIM-subsidie of provinciale restauratiesubsidie voor rijksmonumenten)
  • als eindverantwoording voor subsidies
  • voor het verkrijgen van een monumentenvergunning (Wabo)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provinciale Monumentenwacht.