Een bijzondere historie

Samen stonden ze op 23 februari 1973 voor notaris Hansma in Makkum. Walter Kramer en Yde Schakel, de founding fathers van Monumentenwacht Nederland. Ieder lapte honderd gulden voor de stichting van de nieuwe organisatie. Uit eigen zak. Maar ze hadden er dan ook alle vertrouwen in dat hun initiatief een succes zou worden. Ze kregen gelijk.

De Groene en Archeologische Monumentenwacht kwam er laten bij. Om óók professionele en onafhankelijke ondersteuning te bieden bij het in standhouden van groene en archeologische monumenten.

De organisatievorm is bijzondere om twee redenen:

1. Een slimme combinatie

De combinatie van groene en archeologische inspecties is logisch omdat dezelfde expertise en vaardigheden nodig zijn. Bij beide gaat het om het beoordelen van monumentale objecten of structuren in hun landschappelijke omgeving. Om een adviserende rol in het beheer van terreinen, waardoor de beschermenswaardige elementen zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Ook andere factoren die bij beheer van belang zijn worden in de weging meegenomen, zodat de adviezen realistisch zijn

2. Een flexibel team

De meeste groene en archeologische monumentenwachters inspecteren in hun “eigen” provincie ook bouwkundige monumenten. Dat geeft de nodige flexibiliteit. Eén van hen doet de landelijke coördinatie en is full time actief met het uitbouwen, overdragen en borgen van specifieke groene en archeologische kennis.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!