Een bijzondere historie

Samen stonden ze op 23 februari 1973 voor notaris Hansma in Makkum. Walter Kramer en Yde Schakel, de founding fathers van Monumentenwacht Nederland. Ieder lapte honderd gulden voor de stichting van de nieuwe organisatie. Uit eigen zak. Maar ze hadden er dan ook alle vertrouwen in dat hun initiatief een succes zou worden. Ze kregen gelijk. Sindsdien ondersteunen de provinciale Monumentenwachten eigenaren door heel Nederland bij het instandhouden van hun prachtige panden, interieurs, groen en archeologisch erfgoed.

De specialisatie groen en archeologisch erfgoed binnen de provinciale Monumentenwachten is bijzonder vanwege:

1. Een slimme combinatie

Monumentenwachters zijn getraind in schouwen van de staat van ons erfgoed. De groene en archeologische monumentenwachters zijn daarnaast opgeleid om praktisch te adviseren op het behoud en beheer van groen erfgoed, waardoor de beschermenswaardige elementen zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Hierin wordt een combinatie gelegd tussen groen en archeologisch erfgoed. Voor ons een hele logische combinatie, omdat voor groene en archeologische inspecties dezelfde expertise en vaardigheden nodig zijn. Bij beide gaat het om het beoordelen van monumentale aanleg of structuren in hun landschappelijke omgeving.

2. Een flexibel team

De meeste groene en archeologische monumentenwachters inspecteren in hun “eigen” provincie ook bouwkundige monumenten. Dat geeft de nodige flexibiliteit. Eén van hen verzorgt de landelijke coördinatie en is full time actief met het uitbouwen, overdragen en borgen van specifieke groene en archeologische kennis.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!