Onze uitgangspunten

Elk monument is bijzonder! Dat moet het ook blijven, vinden wij. Daarom volgen wij de Restauratieladder, want deze ladder geldt óók voor groen en archeologisch erfgoed.

Restauratieladder

De Restauratieladder is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en heeft als uitgangspunt dat monumenten in stand worden gehouden of zelfs versterkt. Dat vraagt om goed, verantwoord beheer. Met zoveel ingrepen als noodzakelijk is, maar zo weinig als mogelijk.

De Restauratieladder bestaat uit drie treden. Bij de eerste trede is de ingreep het kleinst, bij de derde het grootst:

1. Onderhouden of conserveren

Het in conditie houden van de aanwezige situatie: door het uitvoeren van regelmatig terugkerende inspecties met kleine (herstelwerkzaamheden) die de uitstraling op peil houden en ingrijpendere herstelmaatregelen voorkomen.

2. Repareren

Plaatselijke herstelwerkzaamheden waarbij zo weinig mogelijk plant- of origineel materiaal wordt vervangen, veranderd of toegevoegd en – indien van toepassing – met dezelfde techniek.

Als reparatie niet meer mogelijk is, volgt vernieuwen.

3. Vernieuwen

Vernieuwen vindt alleen plaats bij bedreiging van het voortbestaan; als verval van (delen van) de situatie niet gestopt kan worden. Vernieuwen kan bestaan uit kopiëren, imiteren of verbeteren:

Kopiëren is het opnieuw aanleggen van een deel of onderdeel of het vernieuwen
van beplanting of origineel materiaal, in de oorspronkelijke vorm en uitvoering en met gelijke(soortige) materialen. Het
(eind)beeld blijft ongewijzigd.

Als traditionele middelen of materialen niet toereikend zijn om de situatie te restaureren, dan is het aanvaardbaar om te imiteren met gebruik van bewezen moderne methoden of materialen.
Imiteren is het opnieuw construeren/aanleggen van een onderdeel met behulp van nieuwe technieken en oorspronkelijke of modernere materialen. Het (eind)beeld blijft nagenoeg
ongewijzigd, maar er kunnen moderne oplossingen of plantmaterialen worden toegepast.

Verbeteren van (onderdelen van) monumenten is alleen van toepassing als een gebruiksdoel
hierom vraagt en de waardenstelling van de aanleg hiervoor de ruimte geeft. Het nieuwe gebruik kan bijvoorbeeld bestaan uit een plek om te fietsen of mountainbiken, zwem- of uitlaatplekken voor honden, wijzigingen vanwege
evenementen in tuinen en parken of vanwege de openstelling ervan, maar ook een gewenste toename van biodiversiteit met wijzigingen tot gevolg aan watergangen of beplanting. Het
(eind)beeld als geheel blijft zo veel mogelijk gehandhaafd.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!