Bedrijvenregister

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. Het is te vinden op www.kennisenkunde.info. U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals binnen het groen erfgoed: bomen, parkbos, leifruit, hagen en berceaus of bijvoorbeeld verharding of waterpartijen.

Kwaliteitseisen

Om in het register Kennis&Kunde te komen, moeten bedrijven aan een aantal kwaliteitseisen voldoen die de sector stelt. Elke twee jaar toetsen externe deskundigen of de bedrijven die in het register staan, nog aan de criteria voldoen.

Stichting ERM

De stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten) beheert ook een kwaliteitsregister op www.stichtingerm.nl. Dat richt zich op de grotere bedrijven en u kunt er ook deskundige landelijk opererende adviseurs in vinden.

Stichting ERM heeft ook speciale richtlijnen ontwikkeld voor groen erfgoedzorg. Meer hierover leest u hier.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!