Archeologische inspectie

Een archeologische inspectie is gericht op het beschermen van de huidige staat van een archeologisch monument. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is ook een handige basis voor subsidie- en vergunningsaanvragen.

1. Voorbereiding

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat de wachter na of het archeologische monument al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

2. Vastleggen huidige situatie

Laat u voor het eerst uw archeologische monument inspecteren, dan legt de monumentenwachter eerst de huidige situatie vast: welke onderdelen er zijn en waar ze zich bevinden.

3. Beoordeling monument

De monumentenwachter controleert elk onderdeel. Hij inspecteert bijvoorbeeld de staat van muurresten die nog boven de grond staan of kijkt naar begroeiing op het archeologisch monument. Ook de bedreigingen worden door onze monumentenwachter in kaart gebracht, zoals een diep wortelende boom of een hoog waterpeil.

4. Inspectierapport

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. Het rapport bevat een beoordeling van alle onderdelen van uw archeologische monument, en praktische onderhoudsadviezen. Als er onderhoud nodig is, staat in het rapport op welke termijn dit moet worden uitgevoerd.

5. Het vervolg

Laat u uw archeologische monument na verloop van tijd nogmaals inspecteren, dan bekijkt de monumentenwachter de veranderingen in het terrein. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Wij denken hierover graag met u mee.

De tarieven variëren per provincie, wij informeren u graag.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!