Inspectie-arrangement

Een inspectie-arrangement is gericht op een meer structurele sturing van het onderhoud van uw groene aanleg of archeologie. Dit arrangement sluit aan op een groene inspectie of een archeologische inspectie, b.v. in het kader van SIM-subsidie.

1. Start

Bij het inspectierapport stellen we een uitgebreide prioriteitenlijst op. Meerdere groene of archeologische monumenten kunnen we ook voor u bundelen in één verzamelrapportage.

Zo nodig verwijzen we naar relevante informatie over andere disciplines, zoals historische ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, natuurwaarden en recreatie.

Deze rapportage is geschikt als basis voor uw beheersplan. Het kan ook derden, zoals vergunningsverleners, inzicht geven in de huidige staat en het geplande onderhoud.

2. Tussentijds

Regelmatig nemen we contact op voor vragen tussendoor.

Dan kunnen we ook langs komen voor een tussentijdse inspectie, gericht op het voorkomen van vervolgschade.

We doen een extra controle van de kwetsbare plekken en zo nodig verrichten we kleine (nood)maatregelen. Wat ons opvalt bespreken we, waarbij actuele ontwikkelingen ook aan de orde kunnen komen. Onze bevindingen leggen we vast in een verkort rapport.

Uiteraard komen we alleen langs als u dat nodig vindt.

3. Vervolg

Na ongeveer 6 jaar voeren we weer een complete inspectie uit. Als evaluatie van het uitgevoerde onderhoud en als opmaat voor een volgende periode van 6 jaar.

Voor rijksmonumenten kan dit inspectierapport ook dienen als verantwoording van een SIM-subsidie én voor de aanvraag van een volgende SIM-subsidie.

De kosten van een arrangement zijn afhankelijk van de aard, omvang en staat van de groene aanleg of archeologie. Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!