Groene inspectie

Nederland kent zo’n 1300 groene monumenten. Tuinen van monumentale panden, begraafplaatsen of parken bijvoorbeeld. Ook groene monumenten moeten regelmatig worden onderhouden. Anders neemt de natuur het heft in eigen handen en verdwijnen lanen, zichtlijnen of vormen.

Een in groen erfgoed gespecialiseerde monumentenwachter kijkt naar de oorspronkelijke vorm of bedoeling van uw aanleg en adviseert u over onderhoud. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is ook een handige basis voor subsidie- en vergunningsaanvragen.

1. Voorbereiding

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat de wachter na of de aanleg al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

2. Vastleggen huidige situatie

Laat u voor het eerst uw aanleg inspecteren, dan legt de monumentenwachter eerst de huidige situatie vast. Hij legt vast welke onderdelen er zijn en waar ze zich bevinden.

3. Beoordeling technische staat

De monumentenwachter controleert de staat van elk onderdeel. Hij inspecteert of de oorspronkelijke bedoeling van uw aanleg nog zichtbaar is. Zo bekijkt hij of paden nog begaanbaar zijn, gesnoeide beplanting nog de juiste vorm heeft en of vijvers nog niet zijn dichtgegroeid.

4. Inspectierapport

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. In het rapport ziet u een beoordeling van alle onderdelen van uw aanleg. Als er onderhoud nodig is, beschrijft hij ook op welke termijn dit moet worden uitgevoerd.

5. Vervolginspectie

Laat u uw aanleg na verloop van tijd nogmaals inspecteren, dan bekijkt de monumentenwachter hoe deze zich ontwikkelt. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Wij denken hierover graag met u mee.

De tarieven variëren per provincie, wij infomeren u graag.

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!